Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.07.2020 r. GO.271.4.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na okres 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.4.2020. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.06.2020 r. GO.271.3.2020 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.3.2020. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 29.05.2020 r. GO.271.2.2020 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W 2020r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.2.2020. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.02.2020 r. GO.271.1.2020 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO OSIECZA PIERWSZA - SŁAWSK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.1.2020. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 20.12.2019 r. GO.271.14.2019 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW: ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWSKU

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.14.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 06.12.2019 r. GO.271.11.2019 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.08.2020 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.11.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.11.2019 r. GO.271.10.2019 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.10.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 02.10.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.10.2019 r. GO.271.8.2019 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.8.2019. Nazwa zadania: