Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.04.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.4.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 22.03.2018 r. GO.271.3.2018 - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.3.2018. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzgów. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.03.2018 R. GO.271.2.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. TARGOWEJ W M. RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.2.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09.03.2018 r. GO.271.1.2018 - BUDOWA CHODNIKA W M. GRABIENICE - ODWODNIENIE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.1.2018. Nazwa zadania: Budowa chodnika w m. Grabienice - odwodnienie. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.12.2017 r. GO.271.21.2017 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2018 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.21.2017. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 r. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 15.11.2017 r. GO.271.20.2017 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA 2018 ROK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.20.2017. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na 2018 rok. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 31.10.2017 r. GO.271.19.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW, UL. KWIATOWA I RZGÓW DRUGI - II ETAP

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.19.2017. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów, ul. Kwiatowa i Rzgów Drugi – II ETAP. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.10.2017 r. GO.271.18.2017 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.18.2017. Nazwa zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów – przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego – drogi w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków,...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09.10.2017 r. GO.271.17.2017 - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GRABIENICE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.17.2017. Nazwa zadania: Budowa chodnika w miejscowości Grabienice. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.10.2017 r. GO.271.16.2017 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO MODŁA - BABIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.16.2017. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia. Treść INFORMACJI w załączniku.