Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 16.07.2018 r. GO.271.16.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.16.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.07.2018 r. GO.271.12.2018 - USŁUGI TRANSPORTOWE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.12.2018. Nazwa zadania: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Rzgów oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodków...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 05.07.2018 r. GO.271.10.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer sprawy: GO.271.10.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.07.2018 r. GO.271.15.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.15.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 03.07.2018 r. GO.271.14.2018 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.14.2018. Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.06.2018 r. GO.271.11.2018 - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI POPRZEZ BUDOWĘ DOJŚCIA DO KOMPLEKSU REKREACYJNO - KULTURALNEGO W GRABIENICACH

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.11.2018 Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Grabienicach. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.05.2018 r. GO.271.9.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M. SŁAWSK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sławsk. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.05.2018 r. GO.271.8.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.8.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14.05.2018 r. GO.271.7.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA II PÓŁROCZE 2018 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.7.2018. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na II półrocze 2018 r. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.05.2018 r. GO.271.6.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M. SŁAWSK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.6.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sławsk. Treść INFORMACJI w załączniku.