Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.12.2018 r. GO.271.30.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2019 ROK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.30.2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do szkół na 2019 rok. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 17.12.2018 r. GO.271.31.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.900.000,00 ZŁ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.31.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Treść INFORMACJI w załączniku....

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.11.2018 r. GO.271.29.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2019 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.29.2018. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2019 r. Treść INFORMACJI w załączniku....

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 19.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.27.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.10.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.26.2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14.09.2018 r. GO.271.24.2018 - REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.24.2018. Nazwa zadania: Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 13.09.2018 r. GO.271.23.2018 - PRZEBUDOWA DRÓG W M. ŚWIĄTNIKI, KURÓW, OSIECZA PIERWSZA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.23.2018. Nazwa zadania: Przebudowa dróg w m. Świątniki, Kurów, Osiecza Pierwsza. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.08.2018 r. GO.271.19.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC (SOŁECTWO DĄBROWICA)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.19.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec (sołectwo Dąbrowica). Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.08.2018 r. GO.271.18.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANNO - II ETAP

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.18.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno – II ETAP. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 22.08.2018 r. GO.271.22.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2660000 ZŁ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.22.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2660000 zł na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych inwestycji realizowanych przy udziale środków...