Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 02.10.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.10.2019 r. GO.271.8.2019 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.8.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 18.07.2019 r. GO.271.7.2019 - USŁUGI TRANSPORTOWE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.7.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09.07.2019 r. GO.271.6.2019 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.6.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.06.2019 r. GO.271.5.2019 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.5.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 31.05.2019 r. GO.271.4.2019 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA II PÓŁROCZE 2019 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.4.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 08.03.2019 r. GO.271.3.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.3.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 28.02.2019 r. GO.271.2.2019 - ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI W SŁAWSKU

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.2.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 18.02.2019 r. GO.271.1.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.1.2019. Nazwa zadania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.12.2018 r. GO.271.30.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2019 ROK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.30.2018. Nazwa zadania: