Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01.12.2017 r. GO.271.21.2017 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2018 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.21.2017. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 r. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 15.11.2017 r. GO.271.20.2017 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA 2018 ROK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.20.2017. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na 2018 rok. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 31.10.2017 r. GO.271.19.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW, UL. KWIATOWA I RZGÓW DRUGI - II ETAP

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.19.2017. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów, ul. Kwiatowa i Rzgów Drugi – II ETAP. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.10.2017 r. GO.271.18.2017 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.18.2017. Nazwa zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów – przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego – drogi w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków,...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09.10.2017 r. GO.271.17.2017 - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GRABIENICE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.17.2017. Nazwa zadania: Budowa chodnika w miejscowości Grabienice. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.10.2017 r. GO.271.16.2017 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO MODŁA - BABIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.16.2017. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.10.2017 r. GO.271.15.2017 - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GRABIENICE, ZASTRUŻE I ZARZEWEK

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.15.2017. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grabienice, Zastruże i Zarzewek. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.09.2017 r. GO.271.14.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC SOŁECTWO DĄBROWICA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.14.2017. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec sołectwo Dąbrowica oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 05.09.2017 r. GO.271.13.2017 - BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIECZA PIERWSZA I BABIA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. DĄBROWICA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.13.2017. Nazwa zadania: Budowa wodociągu w m. Osiecza Pierwsza i Babia oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowica. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.08.2017 r. GO.271.12.2017 - PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3238P W M. RZGÓW - UL. TARGOWA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.12.2017. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgów - ul. Targowa. Treść INFORMACJI w załączniku.