Informacje z otwarcia ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 04.10.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.26.2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 14.09.2018 r. GO.271.24.2018 - REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.24.2018. Nazwa zadania: Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 13.09.2018 r. GO.271.23.2018 - PRZEBUDOWA DRÓG W M. ŚWIĄTNIKI, KURÓW, OSIECZA PIERWSZA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.23.2018. Nazwa zadania: Przebudowa dróg w m. Świątniki, Kurów, Osiecza Pierwsza. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.08.2018 r. GO.271.19.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC (SOŁECTWO DĄBROWICA)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.19.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec (sołectwo Dąbrowica). Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.08.2018 r. GO.271.18.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANNO - II ETAP

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.18.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno – II ETAP. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 22.08.2018 r. GO.271.22.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2660000 ZŁ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.22.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2660000 zł na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych inwestycji realizowanych przy udziale środków...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 20.08.2018 r. GO.271.20.2018 - SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM DOTYCZĄCYM DOSTAWY I MONTAŻU WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM I URUCHOMIENIEM 155 INSTALACJI SOLARNYCH ORAZ 399 MIKRO-INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.20.2018. Nazwa zadania: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 155 instalacji solarnych oraz 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 24.07.2018 r. GO.271.17.2018 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.17.2018. Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 16.07.2018 r. GO.271.16.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.16.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Treść INFORMACJI w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.07.2018 r. GO.271.12.2018 - USŁUGI TRANSPORTOWE

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.12.2018. Nazwa zadania: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Rzgów oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodków...