Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.23 z dnia 31.08.2016 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.22 z dnia 04.07.2016 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-III.7011.10.2015 z dnia 30.06.2016 r.

o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.