Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Starosty Konińskiego WS.6343.14.2018 z dnia 22.05.2018 r.

o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.43 z dnia 12.04.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

INFORMACJA Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7013.47.2018 z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie wejścia w życie uchwał antysmogowych. Treść INFORMACJI w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.420.64.2018.AP.3 z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie nawierzchni drogi w m. Sławsk, na działkach ewidencyjnych o nr 147/1 i 147/2 obręb Sławsk, gm. Rzgów, powiat koniński. Tre

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.42 z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”. Treść ZAWIADO

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.40 z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu do Ministra Środowiska jako organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.39 z dnia 11.01.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.26.2017 z dnia 20.12.2017 r.

o wydaniu decyzji znak DSR-II-2.7222.26.2017 z dnia 27.11.2017 r., zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.Ko-2.6600-2/05 z dnia 01.08.2006 r., udzielającą Fermie Drobiu – Sławomir, Magdalena i Beata Wieczorek, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – Ferma Drobiu w Rzgowie II/11, 62-586 Rzgów, zmienioną...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.37 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanej opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.36 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.