Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.64 z dnia 09.12.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.61 z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.60 z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.59 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.58 z dnia 08.07.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie...

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego IR-V.7840.21.2019.2 z dnia 01.07.2019 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów”. Treść OBWIESZCZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.57 z dnia 24.06.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.56 z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.721.23.2018 / DSR-II-1.721.25.2018 / DSR-II-1.721.26.2018 z dnia 11.04.2019 r.

o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.54 z dnia 08.04.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.