Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla wojewówdztwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7222.72.2018 z dnia 03.06.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego Tomaszowi Jakubowiczowi prowadzącemu działalność pod nazwą: Ferma Drobiu Tomasz Jakubowicz, Goździków 4, 62-586 Rzgów, na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Goździków 4, gmina Rzgów, prowadzonej...

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.05.2020 r.

o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.420.27.2020.KW.2 z dnia 22.05.2020 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wiercenie otworu LISINIEC-1 na obszarze koncesji nr 5/2017/Ł Malanów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.72 z dnia 11.03.2020 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 13 lutego 2020 r. znak: WOO-II.4233.2.2015.WM.67, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim.

OBWIESZCZENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.69 z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”. Treść OBWIESZCZENIA w załąc

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.68 z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.66 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.65 z dnia 22.01.2020 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.