Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Geofizyki Toruń S.A. GDS/PL-160/8/2018 z dnia 04.09.2018 r.

o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

INFORMACJA Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9703.2.1.2018.LŁ z dnia 20.08.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót w wodach rzeki Strugi Zarzewskiej polegających na wykonaniu umocnień dna koryta rzeki w km: 2+377,5 do km 2+411,5 oraz na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Strugi Zarzewskiej...

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.721.12.2018 z dnia 03.07.2018 r.

o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch...

DECYZJA Starosty Konińskiego WS.6343.14.2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. Treść DECYZJI w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.47 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE Starosty Konińskiego WS.6343.14.2018 z dnia 22.05.2018 r.

o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.43 z dnia 12.04.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

INFORMACJA Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7013.47.2018 z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie wejścia w życie uchwał antysmogowych. Treść INFORMACJI w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.420.64.2018.AP.3 z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie nawierzchni drogi w m. Sławsk, na działkach ewidencyjnych o nr 147/1 i 147/2 obręb Sławsk, gm. Rzgów, powiat koniński. Tre

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.42 z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”. Treść ZAWIADO