Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.37 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanej opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.36 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.34 z dnia 13.10.2017 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.070.119.2017.ZG.1 z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.32 z dnia 28.08.2017 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.26.2017 z dnia 31.07.2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.Ko-2.6600-2/05 z dnia 01.08.2006 r., udzielającej Fermie Drobiu – Sławomir, Magdalena i Beata Wieczorek, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - brojlerów na terenie Fermy Drobiu w Rzgowie II/11, 62-586...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.31 z dnia 12.06.2017 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.29 z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.721.19.2016 z dnia 31.01.2017 r.

o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.28 z dnia 11.01.2017 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.