Wyniki zapytań ofertowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.06.2016 r. RDŚ.271.10.2016 - BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE K OSI

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Numer sprawy: RDŚ.271.10.2016. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na terenie K OSI - Gmina Rzgów". Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2016 r. RDŚ.271.3.2016 - ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Numer sprawy: RDŚ.271.3.2016. Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.: 1) Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew 2) Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia 3) Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku. ...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.01.2016 r. GKP.27.1.2016 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Numer sprawy: GKP.27.1.2016. Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku". ...