Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 20.09.2018 r. - SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Tryb: ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym budowy kanaliza

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 26.07.2018 r. - SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO

Tryb: ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiot zamówienia: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym d

Ogłoszenie o ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 07.12.2017 r. SK.3041.1.2017 - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia powyżej 10 tys. złotych netto a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (zasada konkurencyjności). Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 24.05.2016 r. RDŚ.271.10.2016 - BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE K OSI

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia powyżej 20 tys. złotych netto a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (zasada konkurencyjności). Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na terenie K OSI - Gmina Rzgów"....

Ogłoszenie o ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 15.02.2016 r. RDŚ.271.3.2016 - ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia powyżej 20 tys. złotych netto a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (zasada konkurencyjności). Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.:

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21.01.2016 r. GKP.27.1.2016 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Numer sprawy: GKP.27.1.2016. Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie ora

Ogłoszenie o ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 19.01.2016 r. GKP.27.1.2016 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości zamówienia powyżej 50 tys. złotych netto a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (zasada konkurencyjności). Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.: "Komple