Wyniki przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.06.2020 r. GO.271.3.2020 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.3.2020 Numer ogłoszenia w BZP:

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.06.2020 r. GO.271.2.2020 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W 2020r.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.2.2020. Numer ogłoszenia w BZP:

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.02.2020 r. GO.271.1.2020 - BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO OSIECZA PIERWSZA - SŁAWSK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.1.2020. Numer ogłoszenia w BZP:

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.01.2020 r. GO.271.14.2019 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW: ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWSKU

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.14.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 6

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2019 r. GO.271.11.2019 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.08.2020 r.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.11.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 6

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2019 r. GO.271.8.2019 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.8.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 59

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.9.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 59

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.07.2019 r. GO.271.7.2019 - USŁUGI TRANSPORTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.7.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 57

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2019 r. GO.271.6.2019 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.6.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 56

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.07.2019 r. GO.271.5.2019 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.5.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 55