Wyniki przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.06.2018 r. GO.271.11.2018 - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI POPRZEZ BUDOWĘ DOJŚCIA DO KOMPLEKSU REKREACYJNO-KULTURALNEGO W GRABIENICACH

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.11.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 558355-N-2018. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Grabienicach. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.06.2018 r. GO.271.9.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M. SŁAWSK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.9.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 555262-N-2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sławsk. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.06.2018 r. GO.271.8.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.8.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 555140-N-2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.06.2018 r. GO.271.7.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA II PÓŁROCZE 2018 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.7.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 526321-N-2018. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na II półrocze 2018...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.04.2018 r. GO.271.3.2018 - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.3.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 526321-N-2018. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.04.2018 r. GO.271.1.2018 - BUDOWA CHODNIKA W M. GRABIENICE - ODWODNIENIE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.1.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 521693-N-2018. Nazwa zadania: Budowa chodnika w m. Grabienice – odwodnienie. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2018 r. GO.271.2.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. TARGOWEJ W M. RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.2.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 522376-N-2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2017 r. GO.271.21.2017 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2018 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.21.2017. Numer ogłoszenia w BZP: 620866-N-2017. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2017 r. GO.271.20.2017 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA 2018 ROK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.20.2017. Numer ogłoszenia w BZP: 611435-N-2017. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na 2018 rok. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.11.2017 r. GO.271.19.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW, UL. KWIATOWA I RZGÓW DRUGI - II ETAP

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.19.2017. Numer ogłoszenia w BZP: 602444-N-2017. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów, ul. Kwiatowa i Rzgów Drugi – II ETAP. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.