Wyniki przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.03.2019 r. GO.271.3.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.3.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 516154-N-2019. Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2019 r. GO.271.2.2019 - ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI W SŁAWSKU

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.2.2019 Numer ogłoszenia w BZP: 513266-N-2019. Nazwa zadania: Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty / odrzuceniu oferty z dnia 03.01.2019 r. GO.271.30.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2019 ROK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.30.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 662274-N-2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do szkół na 2019 rok. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2018 r. GO.271.31.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.900.000,00 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.31.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 658869-N-2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2018 r. GO.271.29.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2019 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.29.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 649821-N-2018. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.27.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 645792-N-2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Treść OGŁOSZENIA w załączniku....

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.26.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 620880-N-2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.09.2018 r. GO.271.24.2018 - REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.24.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 609683-N-2018. Nazwa zadania: Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.09.2018 r. GO.271.23.2018 - PRZEBUDOWA DRÓG W M. ŚWIĄTNIKI, KURÓW, OSIECZA PIERWSZA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.23.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 608600-N-2018. Nazwa zadania: Przebudowa dróg w m. Świątniki, Kurów, Osiecza Pierwsza. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.09.2018 r. GO.271.19.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC (SOŁECTWO DĄBROWICA)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.19.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 601749-N-2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec (sołectwo Dąbrowica). Treść OGŁOSZENIA w załączniku.