Wyniki przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2019 r. GO.271.8.2019 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.8.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 59

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.9.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 59

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.07.2019 r. GO.271.7.2019 - USŁUGI TRANSPORTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.7.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 57

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2019 r. GO.271.6.2019 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.6.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 56

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.07.2019 r. GO.271.5.2019 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.5.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 55

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.06.2019 r. GO.271.4.2019 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA II PÓŁROCZE 2019 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.4.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 55

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.03.2019 r. GO.271.3.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.3.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 51

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2019 r. GO.271.2.2019 - ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI W SŁAWSKU

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.2.2019 Numer ogłoszenia w BZP: 513266-N-2019.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty / odrzuceniu oferty z dnia 03.01.2019 r. GO.271.30.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2019 ROK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.30.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 6

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2018 r. GO.271.31.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.900.000,00 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.31.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 6