Wyniki przetargów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.26.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 620880-N-2018. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.09.2018 r. GO.271.24.2018 - REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.24.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 609683-N-2018. Nazwa zadania: Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.09.2018 r. GO.271.23.2018 - PRZEBUDOWA DRÓG W M. ŚWIĄTNIKI, KURÓW, OSIECZA PIERWSZA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.23.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 608600-N-2018. Nazwa zadania: Przebudowa dróg w m. Świątniki, Kurów, Osiecza Pierwsza. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.09.2018 r. GO.271.19.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC (SOŁECTWO DĄBROWICA)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.19.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 601749-N-2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec (sołectwo Dąbrowica). Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.09.2018 r. GO.271.18.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANNO - II ETAP

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.18.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 601162-N-2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno – II ETAP. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zakresie ZADANIA I z dnia 04.09.2018 r. GO.271.21.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Nasz numer sprawy: GO.271.21.2018. Numer ogłoszenia w DUUE: 2018/S 169-384505. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty / odrzuceniu oferty z dnia 30.08.2018 r. GO.271.20.2018 - SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM DOTYCZĄCYM DOSTAWY I MONTAŻU WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM I URUCHOMIENIEM 155 INSTALACJI SOLARNYCH ORAZ 399 MIKRO-INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.20.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 602483-N-2018. Nazwa zadania: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 155 instalacji solarnych...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2018 r. GO.271.22.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2660000 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.22.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 604283-N-2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2660000 zł na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.08.2018 r. GO.271.17.2018 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.17.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 585729-N-2018. Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2018 r. GO.271.10.2018 r. - Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” w zakresie Zadania II.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.10.2018. Numer ogłoszenia w DUUE: 2018/S 093-210602. Data publikacji w DUUE: 17.05.2018 r. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja...