Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 10.07.2019 r. GO.271.7.2019 - USŁUGI TRANSPORTOWE

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w gmini

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 01.07.2019 r. GO.271.6.2019 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inw

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 11.06.2019 r. GO.271.5.2019 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 23.05.2019 r. GO.271.4.2019 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA II PÓŁROCZE 2019 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 20.02.2019 r. GO.271.3.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 19.02.2019 r. GO.271.2.2019 - ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI W SŁAWSKU

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.2.2019. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 19.02.2019 r. GO.271.1.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.1.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 509695-N-2019.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 14.02.2019 r. GO.271.1.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.1.2019. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 12.02.2019 r. GO.271.2.2019 - ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI W SŁAWSKU

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 01.02.2019 r. GO.271.1.2019 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów.