Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA I z dnia 11.07.2018 r. GO.271.10.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nasz numer sprawy: GO.271.10.2018. Numer ogłoszenia w DUUE: 2018/S 093-210602. Nazwa zadania: Dostawa i...

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 09.07.2018 r. GO.271.17.2018 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 585729-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 09.07.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 09.07.2018 r. GO.271.14.2018 - REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.14.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 573031-N-2018. Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 06.07.2018 r. GO.271.16.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Numer ogłoszenia w BZP: 584828-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 06.07.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 04.07.2018 r. GO.271.15.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.15.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 576901-N-2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Treść OGŁOSZENIA...

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 04.07.2018 r. GO.271.12.2018 - USŁUGI TRANSPORTOWE

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Rzgów oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodków Specjalnych w Koninie w roku szkolnym 2018/2019. Numer ogłoszenia w BZP: 583699-N-2018. Data...

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 3 z dnia 29.06.2018 r. GO.271.10.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer sprawy: GO.271.10.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji...

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 28.06.2018 r. GO.271.15.2018 - DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PELLET WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZMODERNIZUJ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.15.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 2 z dnia 28.06.2018 r. GO.271.10.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer sprawy: GO.271.10.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji...

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 28.06.2018 r. GO.271.10.2018 - INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN RZGÓW I GRODZIEC

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer sprawy: GO.271.10.2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych i 399 mikro-instalacji...