Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 23.07.2020 r. GO.271.5.2020 - Przebudowa dróg - ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg - ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 14.07.2020 r. GO.271.4.2020 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA OKRES OD 01.09.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzg&oacut

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 28.05.2020 r. GO.271.3.2020 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej.

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.3.2020. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 22.05.2020 r. GO.271.3.2020 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożar

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 20.05.2020 r. GO.271.2.2020 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2020 ROK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do szkół na 2020 rok.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 27.01.2020 r. GO.271.1.2020 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO OSIECZA PIERWSZA - SŁAWSK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osiecza Pierwsza - Sławsk.

Ogłoszenie o ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY z dnia 12.12.2019 r. GO.271.15.2019 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2020 ROK

Tryb: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do szkół na 2020 rok.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 06.12.2019 r. GO.271.12.2019 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2020 ROK

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.12.2019. Numer ogłoszenia w BZP: 627216-N-2019.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 05.12.2019 r. GO.271.14.2019 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW: ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWSKU

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkó