Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 20.04.2018 r. GO.271.6.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M. SŁAWSK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sławsk. Numer ogłoszenia w BZP: 548436-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 20.04.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 19.04.2018 r. GO.271.5.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Numer ogłoszenia w BZP: 547556-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 19.04.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 16.04.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.4.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 528328-N-2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 27.03.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.4.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

Ogłoszenie o ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 22.03.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.4.2018. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Numer ogłoszenia w BZP o zmianie: 500062902-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 22.03.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 22.03.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie w BZP o zamówieniu nr 528328-N-2018 z dnia 08.03.2018 r. GO.271.4.2018 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki. Numer ogłoszenia w BZP o zmianie: 500062902-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 22.03.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 08.03.2018 r. GO.271.2.2018 - Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.2.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów W załączeniu treść wyjaśnień do SIWZ nr GO.271.2.2018 wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 08.03.2018 r. GO.271.4.2018 - BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów-Świątniki Numer ogłoszenia w BZP: 528328- N-2018 Data zamieszczenia w BZP: 08.03.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 05.03.2018 r. GO.271.3.2018 - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 526321- N-2018 Data zamieszczenia w BZP: 05-03-2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 23.02.2018 r. GO.271.2.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. TARGOWEJ W M. RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 522376-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 23.02.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.