Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 25.10.2019 r. GO.271.10.2019 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW: ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWSKU

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szk&

Ogłoszenie o ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 26.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2019. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 26.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie w BZP o zamówieniu nr 595540-N-2019 z dnia 10.09.2019 r. GO.271.9.2019 – Budowa drogi w Sławsku - dz. 147/1 i 147/2. Numer ogłoszenia w

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 26.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2019. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 16.09.2019 r. GO.271.8.2019 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów.

Ogłoszenie o ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 10.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.9.2019. Nazwa zadania:

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 10.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie w BZP o zamówieniu nr 595540-N-2019 z dnia 10.09.2019 r. GO.271.9.2019 – Budowa drogi w Sławsku - dz. 147/1 i 147/2. Numer ogłoszenia w

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 10.09.2019 r. GO.271.9.2019 - BUDOWA DROGI W SŁAWSKU - DZ. 147/1 I 147/2

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi w Sławsku - dz. 147/1 i 147/2.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 10.07.2019 r. GO.271.7.2019 - USŁUGI TRANSPORTOWE

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w gmini

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 01.07.2019 r. GO.271.6.2019 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inw