Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 17.12.2018 r. GO.271.30.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA 2019 ROK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do szkół na 2019 rok. Numer ogłoszenia w BZP: 662274-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 17.12.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 07.12.2018 r. GO.271.31.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.900.000,00 ZŁ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Numer ogłoszenia w BZP: 658869-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 07.12.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach....

Ogłoszenie o ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY z dnia 23.11.2018 r. GO.271.28.2018 - OŚWIETLANIE DRÓG, PLACÓW I ULIC NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI. Przedmiot zamówienia: Oświetlanie dróg, placów i ulic na terenie gminy Rzgów za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Numer ogłoszenia w BZP: 500280985-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 23.11.2018 r. Treść...

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 20.11.2018 r. GO.271.29.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2019 R.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie w BZP o zamówieniu nr 649821-N-2018 z dnia 19.11.2018 r. GO.271.29.2018 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2019 r. Numer ogłoszenia w BZP o zmianie: 500276761-N-2018. Data...

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 19.11.2018 r. GO.271.29.2018 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2019 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2019 r. Numer ogłoszenia w BZP: 649821-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 19.11.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach....

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 14.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.27.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 08.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia w BZP: 645792-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 08.11.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 24.09.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Numer ogłoszenia w BZP: 620880-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 24.09.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 17.09.2018 r. GO.271.25.2018 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.25.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 610140-N-2018. Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 13.09.2018 r. GO.271.25.2018 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.25.2018. Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.