Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY z dnia 27.11.2017 r. GO.271.22.2017 - OŚWIETLANIE DRÓG, PLACÓW I ULIC NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI. Przedmiot zamówienia: Oświetlanie dróg, placów i ulic na terenie gminy Rzgów za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Numer ogłoszenia w BZP: 500065298-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 27.11.2017 r. Treść...

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 23.11.2017 r. GO.271.21.2017 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RZGÓW NA I PÓŁROCZE 2018 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 r. Numer ogłoszenia w BZP: 620866-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 23.11.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 06.11.2017 r. GO.271.20.2017 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA 2018 ROK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego na 2018 rok. Numer ogłoszenia w BZP: 611435-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 06.11.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 16.10.2017 r. GO.271.19.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW, UL. KWIATOWA I RZGÓW DRUGI - II ETAP

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów, ul. Kwiatowa i Rzgów Drugi – II ETAP. Numer ogłoszenia w BZP: 602444-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 16.10.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 29.09.2017 r. GO.271.16.2017 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO MODŁA - BABIA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.16.2017. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 27.09.2017 r. GO.271.18.2017 - PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych należących do gminy Rzgów – przy użyciu tłucznia (gruzu) betonowego – drogi w miejscowościach: Błonice, Bożatki, Dąbrowica, Goździków, Bobrowo, Zarzew, Branno i Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 594239-N-2017. Data...

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 21.09.2017 r. GO.271.17.2017 - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GRABIENICE

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Grabienice. Numer ogłoszenia w BZP: 591370-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 21.09.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 19.09.2017 r. GO.271.16.2017 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO MODŁA - BABIA

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia. Numer ogłoszenia w BZP: 590388-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 19.09.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 19.09.2017 r. GO.271.15.2017 - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GRABIENICE, ZASTRUŻE I ZARZEWEK

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grabienice, Zastruże i Zarzewek. Numer ogłoszenia w BZP: 590241-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 19.09.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 18.08.2017 r. GO.271.14.2017 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC SOŁECTWO DĄBROWICA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec sołectwo Dąbrowica oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 574082-N-2017. Data zamieszczenia w BZP: 18.08.2017 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.