Ogłoszenia o przetargach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 14.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.27.2018. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 08.11.2018 r. GO.271.27.2018 - UDZIELENIE GMINIE RZGÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2395000 ZŁ

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Udzielenie Gminie Rzgów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2395000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia w BZP: 645792-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 08.11.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 24.09.2018 r. GO.271.26.2018 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWSKU W 2018 R.

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2018 r. Numer ogłoszenia w BZP: 620880-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 24.09.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 17.09.2018 r. GO.271.25.2018 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nasz numer sprawy: GO.271.25.2018. Numer ogłoszenia w BZP: 610140-N-2018. Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 13.09.2018 r. GO.271.25.2018 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.25.2018. Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 29.08.2018 r. GO.271.25.2018 - BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH OSIECZA DRUGA, SŁAWSK, ZASTRUŻE NA TERENIE GMINY RZGÓW

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów. Numer ogłoszenia w BZP: 610140-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 29.08.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 28.08.2018 r. GO.271.24.2018 - REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy. Numer ogłoszenia w BZP: 609683-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 28.08.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

Ogłoszenie o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 24.08.2018 r. GO.271.23.2018 - PRZEBUDOWA DRÓG W M. ŚWIĄTNIKI, KURÓW, OSIECZA PIERWSZA

Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg w m. Świątniki, Kurów, Osiecza Pierwsza. Numer ogłoszenia w BZP: 608600-N-2018. Data zamieszczenia w BZP: 24.08.2018 r. Treść OGŁOSZENIA w załącznikach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 2 z dnia 21.08.2018 r. GO.271.19.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LISINIEC (SOŁECTWO DĄBROWICA)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.19.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec (sołectwo Dąbrowica). Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 3 z dnia 21.08.2018 r. GO.271.18.2018 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANNO - II ETAP

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: GO.271.18.2018. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno – II ETAP. Treść WYJAŚNIEŃ w załączniku.