Plany zagospodarowania przestrzennego (1997)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 107/97 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 29 grudnia 1997 r.

Uchwała Nr 107/97 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 29.12.1997 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Rzgów. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.