Usuwanie azbestu (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU KONIŃSKIEGO - KONTYNUACJA

Starostwo Powiatowe w Koninie uprzejmie informuje, iż z uwagi na liczne rezygnacje wnioskodawców w roku bieżącym z udzielenia dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, nabór wniosków na rok 2016 trwa nadal. Należy je składać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym...

INFORMACJA RDOŚ W POZNANIU W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów". Treść informacji w załączniku.

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W KONINIE W SPRAWIE NOWEGO WZORU WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Więcej informacji... (proszę kliknąć) Treść informacji Starostwa Powiatowego w Koninie w załączniku.