Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA z dnia 15.06.2012 r. GKP.6220.1.2012

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego i garażowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na warsztat napraw mechanicznych sprzętu rolniczego, budowlanego lub środków transportu zlokalizowanego w obrębie Zastruże". ...

DECYZJA SKO w Koninie SKO-ZP-4160/74/12 z dnia 16.05.2012 r.

uchylająca zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Rzgów Nr GKP.7624-4/2009/2010/2011/2012 z dnia 21.03.2012 r. w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii -...

INFORMACJA o wydaniu odmownej decyzji z dnia 21.03.2012 r. GKP.7624-4/2009/2010/2011/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,4 MW" w obrębie Kurów na działce ozn. nr ewid. 94. Decyzja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów...