Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2016 z dnia 21.03.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej relacji Grabienice - Witnica na działce o nr ewid. 312, obręb Grabienice i działce o nr ewid. 253, obręb Bożatki, gm. Rzgów". Treść OBWI

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2016 z dnia 16.03.2016 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stawów ziemnych, jako urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, pełniących funkcję zbiorników małej retencji, o...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.19 z dnia 09.03.2016 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2016 z dnia 03.03.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej relacji Babia - Zarzew obejmującej działki 16/1, 135/1, obręb Osiecza Druga; nr 5/3, 4/1, 1/1, 5/5, 5/9, 17/6, 4/2, 17/7, 17/8, 16/3, 294/1, 28, 237, obręb Zarzewek; nr 213, 264/3, 312, obręb Zarzew, gm. Rzgów". ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 18.02.2016 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść obwieszczenia...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.16 z dnia 25.01.2016 r.

w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim". Treść zawiadomienia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2016 z dnia 25.01.2016 r.

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1) "Przebudowie drogi gminnej relacji Babia - Zarzew obejmującej działki 16/1, 135/1, obręb Osiecza Druga; nr 5/3, 4/1, 1/1, 5/5, 5/9, 17/6, 4/2, 17/7, 17/8, 16/3, 294/1, 28,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 11.01.2016 r.

o wystąpieniu o opinię warunków planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu399". Treść zawiadomienia w załączniku.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 11.01.2016 r.

o wystąpieniu o uzgodnienie warunków planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu399". Treść zawiadomienia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 11.01.2016 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości...