Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2016 z dnia 04.10.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk (gm. Rzgów) przebiegającej przez nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 44/17, 44/16, 45/3, 45/22, 45/27, 131/5, 131/9, 131/13, 271/10, 271/8, 271/5, 41, 159,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2016 z dnia 12.09.2016 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk (gm. Rzgów) przebiegającej przez nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 44/17, 44/16,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 14.07.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 399”. Tre

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 11.07.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – ziemnego stawu rybnego o pow. 0,54 ha na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów”. Treść

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2016 z dnia 29.06.2016 r.

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Rzgów i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk (gm. Rzgów) przebiegającej przez...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 24.06.2016 r.

o zapoznaniu się z zebranymi dokumentami i materiałami przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 24.06.2016 r.

o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 22.06.2016 r.

o zapoznaniu się z zebranymi dokumentami i materiałami przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow. 0,54 ha na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 21.06.2016 r.

o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow. 0,54 ha na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica,...

OGŁOSZENIE Starosty Konińskiego WS.6222.4.2016 z dnia 13.05.2016 r.

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu w dniu 20.04.2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Treść OGŁOSZENIA w załączniku.