Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2017 z dnia 16.10.2017 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Goździków, gmina Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 134, obręb...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2017 z dnia 27.09.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Goździków, gmina Rzgów, powiat koniński, województwo...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2017 z dnia 02.08.2017 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Goździków, gmina Rzgów, powiat...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2017 z dnia 25.07.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów I o mocy do 1MW zlokalizo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2017 z dnia 22.06.2017 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zastruże, gmina Rzgów, powiat koniński,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2016 z dnia 04.04.2017 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie instalacji do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 154 DJP w obrębie Bożatki zlokalizowanej na nieruchomościach ozn. nr ewid. gruntu 63/1 i 63/2”. Treść OBWIESZCZENIA w załączni

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2016 z dnia 03.03.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji i o wydanym postanowieniu o uzgodnieniu raportu przez RDOŚ w Poznaniu oraz wydanej opinii PTIS w Koninie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie instalacji do chowu brojlerów kurzych o obsadzie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.6.2016 z dnia 14.02.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni świń o obsadzie 175 DJP na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 254 w obrębie Bożatki”. Treść OBWIESZ

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2016 z dnia 28.12.2016 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie instalacji do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 154 DJP w obrębie Bożatki zlokalizowanej na nieruchomościach ozn. nr ewid. gruntu 63/1 i 63/2”. ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.6.2016 z dnia 12.12.2016 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni świń o obsadzie 175 DJP na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 254 w obrębie Bożatki”. Treść OBW