Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 30.01.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.4.2020 z dnia 29.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr G9000P Goździków - Świątniki”. Treść OBWIESZCZENIA w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 27.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów, położonego na dz. nr 304, obręb: Grabienice”. Treść

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 24.01.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 23.01.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów, powiat koniński”. ...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 23.01.2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie”.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 21.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie”. Treść ZAWIAD

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 08.01.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat koniński, województwo...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 30.12.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 27.12.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat...