Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 06.05.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie". Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.4.2020 z dnia 24.03.2020 r.

o wydanej w dniu 24 marca 2020 r., na wniosek Inwestora: Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GO.6220.4.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr G9000P Goździków – Świątniki”. ...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 17.03.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice gmina Rzgów”. Treść ZAWIADOMIENIA w załącz

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.4.2020 z dnia 09.03.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr G9000P Goździków - Świątniki” na działkach o numerach ewidencyjnych: 349, 332 obręb Świątniki oraz 221, 230 obręb Goździków, gmina Rzgów Treść Z

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie” planowanego do realizacji na działce ozn.nr ewid. 268, obręb Babia, gmina Rzgów

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.4.2020 z dnia 26.02.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej nr G9000P Goździków - Świątniki”, inwestor: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 26.02.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie”.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 24.02.2020 r.

o wezwaniu wnioskodawcy Pana Szymona Ligockiego, zam. Grabienice 92, 62-586 Rzgów do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dalej k.i.p., dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice gmina Rzgów”.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 20.02.2020 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów, położonego na dz. nr 304, obręb: Grabienice”.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 12.02.2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów, powiat koniński”.