Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.9.2020 z dnia 15.10.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa fermy drobiu brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Bożatki gmina Rzgów"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.8.2020 z dnia 05.10.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osiecza i Sławsk, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Osiecza Pierwsza: dz. nr: 457/2, 608/3, 609, 530/5, 479, 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2020 z dnia 05.10.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Grabienice i Rzgów Drugi, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Grabienice: dz. nr: 1, 3/1, 211/1, 66, 65, 71, 319, 105,

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2020 z dnia 14.10.2020 r.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branno, gmina Rzgów, powiat koniński"

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2020 z dnia 05.10.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach nr 125, 127, 129/4 obręb Branno gmina Rzgów" Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2020 z dnia 16.09.2020 r.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branno, gmina Rzgów, powiat koniński"

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2020 z dnia 21.08.2020 r.

o przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branno, gmina Rzgów, powiat koniński" Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2020 z dnia 28.07.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branno, gmina Rzgów, powiat koniński" Treść OBWIESZCZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 04.06.2020 r.

o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie" na działce ozn. nr ewid. 268 w miejscowości Babia, Gmina Rzgów. ...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 z dnia 18.05.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie” na działce ozn. nr ewid. 268 w miejscowości Babia, Gmina Rzgów