Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.8.2020 z dnia 27.11.2020r.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Osiecza i Sławsk, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Osiecza Pi

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2020 z dnia 27.11.2020 r.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Grabienice i Rzgów Drugi, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Grabienice: dz. nr: 1, 3/1, 211/1, 66, 65, 71, 319, 105, 211/2, 103, 174, 104,

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.9.2020 z dnia 26.11.2020 r.

o wydanej w dniu 26 listopada 2020 r., na wniosek Inwestora: Państwa Romulada i Agnieszki Sikorskich, w imieniu których występuje pełnomocnik Monika Szulc Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GO.6220.9.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2020 z dnia 23.11.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Grabienice i Rzgów Drugi, gmina Rzgów przebie

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.8.2020 z dnia 19.11.2020 r.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Osiecza i Sławsk, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Osiecza Pierwsza: dz. nr: 457/2, 608/3,

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RZGÓW GO.6220.9.2020 Z DNIA 10.11.2020 R.

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Rozbudowa fermy drobiu brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Bożatki gmina Rzgów" Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RZGÓW GO.6220.9.2020 Z DNIA 9.11.2020 R.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa fermy drobiu brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Bożatki gmina Rzgów”. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RZGÓW GO.6220.8.2020 Z DNIA 2.11.2020 R.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Osiecza i Sławsk, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Osiecza Pierwsza: dz. nr: 457/2, 608/3, 609, 530/5, 479, 480/1, 430, 431/1, 431/2, 432/1, 432/3, 435/5, 435/4, 435/3, 436/4, 437/3,...

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RZGÓW GO.6220.7.2020 Z DNIA 2.11.2020 R.

o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Grabienice i Rzgów Drugi, gmina Rzgów przebiegającej przez n/w działki: Obręb Grabienice: dz. nr: 1, 3/1, 211/1, 66, 65, 71, 319, 105, 211/2, 103, 174, 104, 252/5, 494, 253, 312, 335/5; Obręb Rzgów...

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RZGÓW GO.6220.6.2020 Z DNIA 20.10.2020 R.

o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branno, gmina Rzgów, powiat koniński” Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.