Zawiadomienia i obwieszczenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 30.12.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 27.12.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 03.12.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 27.11.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2019 z dnia 25.11.2019 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 72, obręb Wojciechowo, gmina Rzgów”. Treść ZAW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.7.2019 z dnia 20.11.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 60/1 i 60/2, obręb Wojciechowo w gminie Rzgów, powiat koniński, województwo...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 05.11.2019 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze 151/7, obręb Kowalewek, gmina Rzgów,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.6.2019 z dnia 08.10.2019 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych na działce ewidencyjnej o numerze...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2019 z dnia 03.10.2019 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 72,...