Zawiadomienia i obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2018 z dnia 11.12.2018 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Świątniki,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2018 z dnia 22.08.2018 r.

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Świątniki, gmina Rzgów,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2018 z dnia 25.05.2018 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej...