Zawiadomienia i obwieszczenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE GDOŚ w Warszawie DOOŚ-oaI.4233.45.2015.mc.7 z dnia 18.12.2015 r.

w sprawie przekazania do WSA w Warszawie skarg na postanowienie GDOŚ z dnia 27.10.2015 r. (DOOŚ-oaI.4233.45.2015.mc.2) dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim". ...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.15 z dnia 11.12.2015 r.

o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim". Treść zawiadomienia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 20.10.2015 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek Gminy Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 379, obręb Dąbrowica,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 06.10.2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpieniu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.2.2015 z dnia 08.09.2015 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3237P Babia - Barłogi na działkach nr 244/1, 360/1, 361/1, 213/5, 214/1, 248/2, 249/2, 245, 246, 52/5, 52/6 (obręb Barłogi); nr 342/1, 131/1, 133/1, 140/1, 301/1, 305/1, 240/1, 136/1, 230/1, 237/1, 176/1, 307/1, 153/3,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.3.2015 z dnia 01.09.2015 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 47, obręb Rzgów, gm. Rzgów". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.2.2015 z dnia 21.08.2015 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3237P Babia -...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.3.2015 z dnia 07.08.2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 47, obręb Rzgów, gm. Rzgów". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.2.2015 z dnia 14.07.2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3237P Babia - Barłogi na działkach nr 244/1, 360/1, 361/1, 213/5, 214/1, 248/2, 249/2, 245, 246, 52/5, 52/6 (obręb Barłogi); nr 342/1, 131/1, 133/1, 140/1, 301/1, 305/1, 240/1,...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.7 z dnia 13.07.2015 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim". Treść zawiadomienia w załączniku.