Zawiadomienia i obwieszczenia (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2014 z dnia 02.12.2014 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 157, obręb Rzgów Drugi, gm. Rzgów". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2014 z dnia 09.10.2014 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 157, obręb Rzgów Drugi,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2013.2014 z dnia 01.07.2014 r.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski" na wniosek PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew. Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2013.2014 z dnia 16.06.2014 r.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.2.2014 z dnia 22.04.2014 r.

o kolejnym przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2013.2014 z dnia 28.03.2014 r.

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.2.2014 z dnia 21.03.2014 r.

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY". Treść obwieszczenia w załączniku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.2.2014 z dnia 03.03.2014 r.

o wystąpieniu do RDOŚ w Poznaniu pismem z dnia 03.03.2014 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY", a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.2.2014 z dnia 03.03.2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY". Treść obwieszczenia w załączniku.