Zawiadomienia i obwieszczenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2013 z dnia 31.12.2013 r.

o wystąpieniu do RDOŚ w Poznaniu o uzgodnienie przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski" na wniosek PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew. Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.5.2013 z dnia 18.12.2013 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski" na wniosek PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew. Treść obwieszczenia w załączniku....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2013 z dnia 04.12.2013 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2". Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2013 z dnia 04.10.2013 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2". obwieszczenie znajduje...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2013 z dnia 11.07.2013 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzgowie na terenie nieruchomości, oznaczonych jako część działek nr 53, 54, 55, 56, 57, 58, obręb Rzgów stanowiących własność Gminy Rzgów". Treść obwieszczenia...