Zawiadomienia i obwieszczenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2012 z dnia 31.10.2012 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,51 hao gł. 2,50m, napełnienie 1,70m, nachylenie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.7624.3.2006/08/09/10/12 z dnia 07.08.2012 r.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI oraz na budowie obiektów odkrywki PIASKI niezbędnych do eksploatacji na terenie gmin: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów. Treść...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.7624.3.2006/08/09/10/12 z dnia 17.07.2012 r.

o zakończeniu postępowania i zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI oraz na budowie obiektów odkrywki PIASKI niezbędnych do eksploatacji na terenie gmin: Rzgów, Rychwał,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2012 z dnia 16.03.2012 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego i garażowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na warsztat napraw mechanicznych sprzętu...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 14.02.2012 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 hazlokalizowanego w obrębie Grabienice na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 288/3". Treść zawiadomienia w załączniku.