Zawiadomienia i obwieszczenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 14.12.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 hazlokalizowanego w obrębie Grabienice na...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2011 z dnia 26.04.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do chowu brojlerów o obsadzie 160 DJP w m. Błonice na działce ozn. nr ewid. 76/1". Treść obwieszczenia w załączniku....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2011 z dnia 26.04.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Rzgów na działkach ozn. nr ewid. od 53 do58". Treść obwieszczenia w załączniku....

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7623-145/10 z dnia 14.04.2011 r.

o wydaniu decyzji z dnia 15 marca 2011 r., znak: DSR.VI.7623-145/10, zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.Ko-2.6600-2/05 z dnia 01.08.2006 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego Fermie Drobiu - Sławomir, Magdalena i Beata Wieczorek, Rzgów II/11, 62-586 Rzgów na prowadzenie instalacji: Ferma Drobiu w Rzgowie II/11,...