Zawiadomienia i obwieszczenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-5/2009 z dnia 08.10.2009 r.

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów aktualizacji projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015. Treść obwieszczenia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-4/2009 z dnia 06.10.2009 r.

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,2 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów. ...

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu RDOŚ-30-OO.I-66190-6/80/akr SR.IV-2.66190-1/08 z dnia 22.05.2009 r.

w sprawie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI na terenie gmin: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy na 31 grudnia 2009 r. zawiadomienie znajduje...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-3/2006/08/09 z dnia 09.01.2009 r. do organów współdziałających

Stadium postępowania: Uzgodnienia i zawiadomienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI oraz na budowie obiektów odkrywki PIASKI niezbędnych do eksploatacji na terenie gmin: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów na etapie przed wydaniem decyzji uwarunkowań...