Zawiadomienia i obwieszczenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-3/2006/08 z dnia 25.11.2008 r.

w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko odkrywki "Piaski" o informacje niezbędne do przeprowadzenia dalszej procedury w terminie do 31.12.2008 r. Stadium postępowania: Uzgodnienia i zawiadomienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI oraz na budo

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-3/2006/08 z dnia 21.10.2008 r. do organów współdziałających

Stadium postępowania: Uzgodnienia i zawiadomienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI oraz na budowie obiektów odkrywki PIASKI niezbędnych do eksploatacji na terenie gmin: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów na etapie przed wydaniem decyzji uwarunkowań...