Postanowienia i uzgodnienia

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 Z DNIA 06.05.2020 r.

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie z 45 DJP do 62 DJP, planowanego do realizacji na działkach nr 268, obręb Babia, gmina Rzgów", zawieszone postanowieniem znak GO.6220.1.2020 z dnia 09.03.2020r. w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.04.2020r. znak WPN-I.43.26.2020.KŁ o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie określenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla ww. inwestycji.

Treść POSTANOWIENIA w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-05-06
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Gminy Rzgów / Estera Pawełczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2020 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Zieliński
Ilość wyświetleń: 75
06 maja 2020 13:42 (Przemysław Zieliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2020 13:42 (Przemysław Zieliński) - Dodanie załącznika [post_622012020_06052020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2020 13:41 (Przemysław Zieliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)