Postanowienia i uzgodnienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2016 z dnia 16.02.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej na odcinku Grabienice - Bożatki - Witnica na odcinku od km 0+000 do km 1+800 na terenie działek...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2016 z dnia 15.02.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej relacji Babia - Zarzew obejmującej działki 16/1, 135/1, obręb Osiecza Druga; nr 5/3, 4/1, 1/1,...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 27.11.2015 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu399". Treść...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 16.11.2015 r.

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow.0,54 hana nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść postanowienia w...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 16.11.2015 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow.0,54 hana nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść postanowienia...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.3.2015 z dnia 27.08.2015 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 47, obręb Rzgów,...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2014 z dnia 05.11.2014 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 157, obręb...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2013 z dnia 30.10.2013 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2" w postępowaniu w/w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2012 z dnia 21.11.2012 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,51 hao gł. 2,50m, napełnienie 1,70m, nachylenie skarp 1:1,5 zlokalizowanego w obrębie Modła na nieruchomości...

POSTANOWIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-I.4240.410.2012.AR1 z dnia 16.11.2012 r.

w formie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego, zlokalizowanego na działce ozn. nr geodezyjnym 757/2, obręb Modła, gmina Rzgów". Postanowienie znajduje...