Postanowienia i uzgodnienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 Z DNIA 06.05.2020 r.

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie z 45 DJP do 62 DJP, planowanego do realizacji na działkach nr 268, obręb...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 14.04.2020 r.

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. ...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 03.04.2020 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów”. Treść POSTANOWIENIA w załączniku.

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2019 z dnia 29.10.2019 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2018 z dnia 26.07.2018 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2017 z dnia 06.09.2017 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Goździków,...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2017 z dnia 10.07.2017 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zastruże, gmina Rzgów,...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2016 z dnia 22.08.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk, planowanego do realizacji na działkach...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6523.1.2016 z dnia 28.07.2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu decyzji wraz z pakietem danych geologicznych do postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża na obszarze przetargowym „Malanów”. Treść POSTAN

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 18.02.2016 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach we wniosku Gminy Rzgów na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow. 0,54 ha na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść...