Postanowienia i uzgodnienia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2020 Z DNIA 06.05.2020 r.

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik chowu brojlerów, zwiększenie obsady stada w gospodarstwie z 45 DJP do 62 DJP, planowanego do realizacji na działkach nr 268, obręb...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 14.04.2020 r.

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. ...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2020 z dnia 03.04.2020 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów”. Treść POSTANOWIENIA w załączniku.