Postanowienia i uzgodnienia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2019 z dnia 29.10.2019 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą...