Postanowienia i uzgodnienia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.2.2018 z dnia 26.07.2018 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą...