Postanowienia i uzgodnienia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.5.2017 z dnia 06.09.2017 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Goździków,...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GO.6220.1.2017 z dnia 10.07.2017 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Rzgów I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zastruże, gmina Rzgów,...