Postanowienia i uzgodnienia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2016 z dnia 22.08.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk, planowanego do realizacji na działkach...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6523.1.2016 z dnia 28.07.2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu decyzji wraz z pakietem danych geologicznych do postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża na obszarze przetargowym „Malanów”. Treść POSTAN

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 18.02.2016 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach we wniosku Gminy Rzgów na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow. 0,54 ha na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2016 z dnia 16.02.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej na odcinku Grabienice - Bożatki - Witnica na odcinku od km 0+000 do km 1+800 na terenie działek...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2016 z dnia 15.02.2016 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej relacji Babia - Zarzew obejmującej działki 16/1, 135/1, obręb Osiecza Druga; nr 5/3, 4/1, 1/1,...