Postanowienia i uzgodnienia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.4.2015 z dnia 27.11.2015 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego w obsadzie 200 DJP wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Goździków, gm. Rzgów, obręb Świątniki, na nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu399". Treść...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 16.11.2015 r.

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow.0,54 hana nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść postanowienia w...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.6.2015 z dnia 16.11.2015 r.

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o pow.0,54 hana nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 379, obręb Dąbrowica, gm. Rzgów". Treść postanowienia...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.3.2015 z dnia 27.08.2015 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego na działce nr 47, obręb Rzgów,...