Postanowienia i uzgodnienia (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów ZPP.6220.1.2014 z dnia 05.11.2014 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 157, obręb...