Postanowienia i uzgodnienia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.4.2013 z dnia 30.10.2013 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2" w postępowaniu w/w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ...