Postanowienia i uzgodnienia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2012 z dnia 21.11.2012 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,51 hao gł. 2,50m, napełnienie 1,70m, nachylenie skarp 1:1,5 zlokalizowanego w obrębie Modła na nieruchomości...

POSTANOWIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-I.4240.410.2012.AR1 z dnia 16.11.2012 r.

w formie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego, zlokalizowanego na działce ozn. nr geodezyjnym 757/2, obręb Modła, gmina Rzgów". Postanowienie znajduje...

OPINIA SANITARNA PPIS w Koninie ON.NS-72/2/1-101/12 z dnia 08.11.2012 r.

o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego, zlokalizowanego na działce ozn. nr geodezyjnym...

POSTANOWIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-I.4242.2.2011.AR1 z dnia 27.06.2012 r.

o odmówieniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI, zlokalizowanego na terenie następujących gmin województwa wielkopolskiego: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów. Postanowienie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów...

OPINIA SANITARNA PPIS w Koninie ON.NS-72/2/5-4/12 z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie wydania negatywnej opinii pod względem higienicznym i zdrowotnym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,4 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów w postępowaniu...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 08.02.2012 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 ha" zlokalizowanego w obrębie Grabienice na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 288/3 w postępowaniu...