Postanowienia i uzgodnienia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-2/2010 z dnia 04.02.2010 r.

o nałożeniu na wnioskodawcę McDonalds Polska Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" w obrębie...