Postanowienia i uzgodnienia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Starosty Konińskiego WO.7634-58/09 z dnia 12.11.2009 r.

o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,2 MW" na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów. Postanowienie...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-4/2009 z dnia 15.07.2009 r.

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,2 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów. Postanowienie znajduje...