Wnioski

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WNIOSEK z dnia 04.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2". wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (pokój nr 8) w godzinach pracy...

WNIOSEK z dnia 17.12.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Piaski". wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu

WNIOSEK z dnia 04.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2". wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (pokój nr 8) w godzinach pracy...

WNIOSEK z dnia 04.02.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" na działce ozn. nr ewid. 400/5, obręb Barłogi. wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku...