Wnioski (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WNIOSEK z dnia 04.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej siłowni wiatrowej o mocy do 5 kW na nieruchomości położonej w obrębie Sławsk i ozn. nr geodez. 196/2". wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (pokój nr 8) w godzinach pracy...