Wnioski (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WNIOSEK z dnia 04.02.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" na działce ozn. nr ewid. 400/5, obręb Barłogi. wniosek znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku...