Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 138/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 137/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Rzgów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 136/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączni

UCHWAŁA Nr 135/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 134/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 133/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie: aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów". Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 132/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów w roku szkolnym 2020/2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 131/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 130/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 129/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów za rok 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.