Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 57/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 56/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 55/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 54/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 53/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów za rok 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 52/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzgów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 51/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rzgów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 50/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Treść UC

UCHWAŁA Nr 49/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel

UCHWAŁA Nr 48/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014 – 2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.