Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 69/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 68/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 67/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 66/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 65/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 55/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 14.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogł

UCHWAŁA Nr 64/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sławsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Sławsk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 63/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 62/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 61/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 60/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.