Stanowiska

Wójt Gminy

Zastępca Wójta Gminy - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (OR)

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów (FN)

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy - Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Gminy (PR)

ds. Gospodarki Gruntami (GO)

Informacje

ds. Gospodarki Gruntami (GO) - Bożena Parus

od 04.05.2016 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Inwestycji i Rolnictwa (GO)

ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych (GO)

ds. Ochrony Środowiska (GO)

ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie (GO)

Informacje

ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie (GO) - Monika Lebioda

od 11.06.2015 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Sekretariatu i Obsługi Kancelaryjnej (OR)

ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej (OR)

Informacje

ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej (OR) - Aldona Kasprzak

od 16.06.2015 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Obsługi Organów Gminy (OR)

ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (OR)

ds. Oświaty (OR)

Sprzątaczka (OR)

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR)

Informacje

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR) - Emilia Ławniczak

od 07.06.2019 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR)

Informacje

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR) - Agata Ostrowska

od 06.06.2019 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Konserwator (OR)

ds. Finansów i Rachunkowości Budżetu (FN)

ds. Rachunkowości (FN)

ds. Rachunkowości (FN)

ds. Księgowości Podatkowej i Odpadów Komunalnych (FN)

ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN)

ds. Obsługi Kasowej i Innych Rozliczeń (FN)

ds. Wynagrodzeń (FN)

ds. Rachunkowości Oświaty (FN)

ds. Rachunkowości Oświaty (FN)

ds. Archiwum i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PR)

ds. Informatyzacji (PR)

Kierowca (PR)

Opiekun Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych (PR)

ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i Remontów (PR)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2016 21:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6478
18 lutego 2020 13:18 (Michał Czech) - Dodanie stanowiska: ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN).
18 lutego 2020 13:18 (Michał Czech) - Usunięcie stanowiska: ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN).
18 lutego 2020 13:14 (Michał Czech) - Zmiana danych stanowiska: ds. Świadczeń Wychowawczych (OR).