Stanowiska

Wójt Gminy

Zastępca Wójta Gminy - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GO)

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (OR)

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów (FN)

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy - Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Gminy (PR)

ds. Gospodarki Gruntami (GO)

Informacje

ds. Gospodarki Gruntami (GO) - Bożena Parus

od 04.05.2016 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Inwestycji i Rolnictwa (GO)

ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych (GO)

ds. Ochrony Środowiska (GO)

Informacje

ds. Ochrony Środowiska (GO) - Estera Pawełczak

od 08.06.2016 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie (GO)

Informacje

ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie (GO) - Monika Lebioda

od 11.06.2015 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Konserwator (GO)

ds. Sekretariatu i Obsługi Kancelaryjnej (OR)

ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej (OR)

Informacje

ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej (OR) - Aldona Kasprzak

od 16.06.2015 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Obsługi Organów Gminy (OR)

ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (OR)

ds. Oświaty (OR)

Sprzątaczka (OR)

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR)

Informacje

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR) - Izabela Król

od 10.01.2017 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR)

Informacje

ds. Świadczeń Wychowawczych (OR) - Sylwia Stanisławska

od 23.03.2016 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Finansów i Rachunkowości Budżetu (FN)

ds. Rachunkowości (FN)

ds. Księgowości Podatkowej i Odpadów Komunalnych (FN)

ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN)

Informacje

ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN) - Agata Ostrowska

od 25.01.2017 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN)

Informacje

ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN) - Agnieszka Gajda

od 27.01.2015 r. upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

ds. Obsługi Kasowej i Innych Rozliczeń (FN)

ds. Wynagrodzeń (FN)

ds. Rachunkowości Oświaty (FN)

ds. Rachunkowości Oświaty (FN)

ds. Archiwum i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PR)

ds. Informatyzacji (PR)

Kierowca (PR)

Opiekun Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych (PR)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2016 21:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2745
09 sierpnia 2017 14:44 Michał Czech - Zmiana danych stanowiska: ds. Księgowości Podatkowej i Odpadów Komunalnych (FN).
09 sierpnia 2017 14:43 Michał Czech - Zmiana danych stanowiska: ds. Świadczeń Wychowawczych (OR).
09 sierpnia 2017 14:42 Michał Czech - Zmiana danych stanowiska: ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (FN).