Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Rzgowie

Adres

ul. Konińska 8

62-586 Rzgów

Telefon

(63) 241-95-91

Telefon

(63) 241-95-99 lub (63) 241-90-18 wew. 36 i 43

Fax

(63) 241-97-90

Stanowiska

Kierownik

Główny księgowy

Starszy pracownik socjalny

Specjalista pracy socjalnej

pracownik socjalny (1/2 etatu)

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1/2 etatu)

pracownik socjalny (1/2 etatu)

pomoc administracyjna (1/2 etatu)

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

opiekunka

opiekunka

asystent rodzinny

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Podstawowe informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną Gminy działającą od 01.04.1990 r.

Podstawowy akt prawny działalności GOPS-u stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

.

GOPS udziela wsparcia rodzinom oraz pojedynczym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i pomimo wykorzystania własnych środków, możliwości oraz uprawnień nie potrafią jej pokonać. Zatrudnieni pracownicy socjalni rozpoznają sytuację swoich podopiecznych w terenie i doradzają, jak rozwiązywać pojawiające się problemy.

Pomoc jest udzielana na wniosek strony, rodziny lub z urzędu i przybiera następujące formy:

- pomoc finansowa,

- pomoc w formie usług opiekuńczych,

- pomoc rzeczowa,

- praca socjalna.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-01-31
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: GOPS w Rzgowie / Sylwia Pawlicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2016 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3418
14 marca 2017 11:49 Michał Czech - Usunięcie załącznika.
14 marca 2017 11:49 Michał Czech - Usunięcie załącznika.
23 listopada 2016 12:45 Michał Czech - Aktualizacja danych jednostki.